Pravidla festivalu

Co by jste měli vědět, než nás navštívíte . . .

 • Vstup do areálu je povolen všem osobám nad 15 let. Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné osoby starší 18 let. 
 • Děti do 140 cm mají vstup zdarma (doprovod přebírá plnou zodpovědnost)
 • Vozíčkáři vstupné zdarma a doprovod za polovinu tzn. 400,- Kč.
 • Upozorňujeme, že v celém areálu je vstup na vlastní nebezpečí. Nevstupujte na plochy vyznačené červenobílou páskou nebo cedulí zákaz vstupu. Riskovali byste nejenom vaše zdraví, ale i zdraví ostatních a hladký průběh festivalu. 
 • Platí zákaz vnášení nebezpečných předmětů, zbraní, drog, jídla, alkoholických nápojů, nápojů ve skle, profesionálních videokamer.
 • Platí zákaz vpouštění psů a podobných zvířat, tedy své miláčky nechte doma.
 • U stánků v areálu platí zákaz prodeje alkoholických nápojů a cigaret osobám mladším 18 let.
 • Poslouchat pokyny organizátorů. V případě odmítnutí, opakovaného nebo závažného prohřešku mohou organizátoři okamžitě vyloučit účastníka z FF. 
 • Nenechávejte své věci v areálu FF volně ležet bez dozoru, stejně tak cenné věci ve vašem voze. Pořadatelé nenesou odpovědnost za případné krádeže.
 • Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy v celém areálu i na parkovišti. Kdekoliv v areálu FF je zakázáno zakládat ohně.
 • Dodržujte pravidla pro parkování. Parkujte jen na místech k tomu určených a dbejte pokynů parkovacích koordinátorů.